Doelgroep
Ons gezinshuis staat open voor meiden van 12 jaar en ouder die in staat zijn in een gezinssysteem te functioneren, of bereid zijn dit te leren. Elk kind is uniek en problematiek uit zich bij elk kind anders. Vraagt u zich af of een kind in ons gezin zou passen, belt u dan gerust om (anoniem) informatie uit te wisselen. Wij zijn een christelijk gezin. Kinderen met een christelijke achtergrond zullen eenvoudiger tot een "match" leiden. Het is belangrijk dat ouders en kind er achter staan dat het kind mee gaat naar de kerk en een christelijke opvoeding krijgt. Wat dit in de praktijk betekent leggen we graag uit in een persoonlijk gesprek. 

Er kan sprake zijn van:
• Een vrijwillige plaatsing
• Een plaatsing met een Onder Toezichtstelling (OTS)
• Voogdijschap

In sommige gevallen kan er worden gekozen voor een kortdurende plaatsing. Hierdoor krijgen we een beter beeld van de jeugdige en zijn of haar problematiek. 

Behoefte

In heel Nederland is er veel behoefte aan "plaatsen" in een gezinshuis. In totaal hebben we 6 plaatsen. Om de plaatsingen zorgvuldig te laten verlopen kiezen we ervoor een zo goed mogelijke matching te doen. Dit traject kost tijd en vraagt een open houding van alle partijen. 

Aanmelden

Klik hier voor meer informatie over aanmeldingen