Hoe werken wij
De basis van onze methodiek is verwerkt in onze visie. Ons gezinshuis vormt een groot gezin. We willen elk kind meer dan voldoende aandacht geven. Dit doen we door een duidelijke planning te maken van onze dag, zodat we er echt voor de kinderen zijn op de momenten dat we er moeten zijn, zowel binnen de groep als individueel. Zo willen we dat kinderen zich gezien, gesteund en geliefd voelen binnen ons gezin. We zetten hier ook onze deskundigheid bij in. We bieden rust, reinheid en regelmaat. We begeleiden elk kind op maat volgens het begeleidingsplan.

We hebben veel ervaring en affiniteit met autisme. We werken met de methodiek Geef me de 5 en zijn licentiehouder van Geef me de 5. Hanneke heeft jarenlang met de methodiek Geef me de 5 gewerkt binnen gezinnen met kinderen en jongeren met autisme. Geef me de 5 houdt een basishouding in die open is, nieuwsgierig naar de oorzaken van gedrag en de hersenwerking erachter. Geef me de 5 sluit op maat aan bij elk kind en biedt duidelijkheid en voorspelbaarheid. Deze methodiek werkt niet alleen bij autisme, elk kind heeft er baat bij. Daarnaast worden op maat andere methodieken en middelen ingezet die passend zijn bij de problematiek van het kind.

We zijn ook een gewoon gezin. Juist ook in de gewone dingen van alledag leren kinderen gedrag en vaardigheden. Ze gaan naar school, we eten samen, maken huiswerk, ze relaxen en spelen, gaan op een sport of muziekles, ondernemen activiteiten, gaan naar de kerk, gaan op vakantie, hebben contact met ouders, broers en zussen, opa’s en oma’s en vrienden. We zorgen voor elkaar, delen met elkaar, helpen elkaar, discussiëren met elkaar, lossen ruzies met elkaar op, mopperen op elkaar, omarmen elkaar en lachen met elkaar.

Een gezinshuis is geen hotel. Dit betekent dat we van kinderen die bij ons wonen verwachten dat ze, naar hun mogelijkheden, waarde toevoegen. Zo is er bijvoorbeeld een schema voor de vaat in de avond en verwachten we van kinderen dat ze hun eigen kamer netjes houden. 

 

Een christelijk gezinshuis, wat betekent dat in de praktijk?

We zijn een christelijk gezinshuis. Voor kinderen zonder christelijke achtergrond kan dat soms best ingewikkeld zijn. Daarom zijn we hierover zo transparant mogelijk op het moment van aanmelding. Zo gaan alle kinderen, ook de pleegkinderen, altijd mee naar de kerk en is de zondag voor iedereen een rustdag. Het is belangrijk dat het kind, de ouders en de voogd hier voor kiezen bij een plaatsing in ons gezinshuis. Wanneer er op voorhand veel bezwaren zijn op dit terrein is het raadzaam te kiezen voor een ander gezinshuis.