Op dit moment zijn al onze plaatsen bezet. De verwachting is dat er in het tweede kwartaal van 2022 weer een plaats beschikbaar is. 

 

Het is, om tot een succesvolle plaatsing in ons gezinshuis te komen, noodzakelijk om een zorgvuldige matching te doen. Om dit mogelijk te maken hebben we de volgende procedure:

 

1. Telefonisch contact.

In een telefoongesprek wisselen we gegevens uit over ons en over de jeugdige en de omstandigheden en achtergronden. Aan de hand van dit telefoongesprek beoordelen wij of het kansrijk is een matchingsprocedure te starten. U kunt ons bereiken op 0345 785952

 

2. Informatie verzamelen

Middels ons matchingsformulier, en eventueel aanvullende vragen, proberen we alle relevante informatie helder te krijgen. Het is de bedoeling dat het formulier door zoveel mogelijk betrokken partijen wordt ingevuld. Wanneer er raadsinformatie of behandelplannen beschikbaar zijn, ontvangen wij deze ook graag. Vaak is deze informatie privacygevoelig. U kunt gebruik maken van speciale software om uw gegevens beveiligd te versturen. Telefonisch kunnen we u hierover meer informatie geven. 

 

Document huisregels & identiteit

U ontvangt van ons een document waarin we de dagelijkse gang van zaken in ons gezinshuis benoemen. Daarnaast staan er diverse regels in die te maken hebben met onze identiteit. De jeugdige en ouders (en/of verzorgende) moeten instemmen met dit document.

 

3. Beoordeling

Aan de hand van de matchingformulieren beoordelen wij, in overleg met onze GZ psycholoog, of de plaatsing passend is. Een aantal factoren zijn daarbij belangrijk:

- zijn wij als gezinshuis in staat de jeugdige de juiste begeleiding te bieden?

- passen wij en de andere kinderen bij de jeugdige en zijn of haar problematiek?

- past het kind bij ons?

- stemt het kind, en zijn of haar omgeving, in met ons document huisregels & identiteit?

 

4. Kennismaking

Wanneer bovenstaande resulteert in een positief antwoord volgt er een kennismaking. Dit gesprek vindt plaats in het gezinshuis.  Tijdens dit gesprek maken we persoonlijk kennis. Het kind heeft daarbij alle ruimte om vragen te stellen, de sfeer te proeven en krijgt een rondleiding. In sommige gevallen kan het gesprek worden uitgebreid met een logeerpartij. 

 

5. Eindbeoordeling

Wanneer alle stappen positief verlopen kunnen we concrete afspraken gaan maken over de plaatsing. Tevens ondertekenen we dan met elkaar het document huisregels & identiteit. 

 

Wanneer u privacygevoelige informatie wilt delen via email neem dan contact met ons op. U kunt dan gebruik maken van onze beveiligde mailomgeving.