Arjan (43) en Hanneke (39) Heikoop, Gezinshuisouders en hun kinderen

Het gezinshuis in Geldermalsen

Wie zijn wij?

Wij zijn Arjan en Hanneke Heikoop. Samen met onze 4 kinderen in de leeftijd van 6 tot 15 jaar, en de gezinshuiskinderen wonen we in Geldermalsen. We wonen in het gezinshuis als een zo normaal mogelijk gezin. 

Hoe werken wij 

De basis van onze methodiek is verwerkt in onze visie. Ons gezinshuis vormt een groot gezin. We willen elk kind meer dan voldoende aandacht geven. Dit doen we door een duidelijke planning te maken van onze dag, zodat we er echt voor de kinderen zijn op de momenten dat we er moeten zijn, zowel binnen de groep als individueel. Zo willen we dat kinderen zich gezien, gesteund en geliefd voelen binnen ons gezin. We zetten hier ook onze deskundigheid bij in. We bieden rust, reinheid en regelmaat. We begeleiden elk kind op maat volgens het begeleidingsplan.  

Ervaring

We hebben veel ervaring en affiniteit met autisme. We werken met de methodiek Geef me de 5 en zijn licentiehouder van Geef me de 5. Hanneke heeft jarenlang met de methodiek Geef me de 5 gewerkt binnen gezinnen met kinderen en jongeren met autisme. Geef me de 5 houdt een basishouding in die open is, nieuwsgierig naar de oorzaken van gedrag en de hersenwerking erachter. Geef me de 5 sluit op maat aan bij elk kind en biedt duidelijkheid en voorspelbaarheid. Deze methodiek werkt niet alleen bij autisme, elk kind heeft er baat bij. Daarnaast worden op maat andere methodieken en middelen ingezet die passend zijn bij de problematiek van het kind.  

Een gewoon gezin

We zijn ook een gewoon gezin. Juist ook in de gewone dingen van alledag leren kinderen gedrag en vaardigheden. Ze gaan naar school, we eten samen, maken huiswerk, ze relaxen en spelen, gaan op een sport of muziekles, ondernemen activiteiten, gaan naar de kerk, gaan op vakantie, hebben contact met ouders, broers en zussen, opa’s en oma’s en vrienden. We zorgen voor elkaar, delen met elkaar, helpen elkaar, discussiëren met elkaar, lossen ruzies met elkaar op, mopperen op elkaar, omarmen elkaar en lachen met elkaar.  

Identiteit

Wij zijn een christelijk gezin, lid van de Gereformeerde Gemeente Tricht-Geldermalsen. Ons gezinshuis staat open voor christelijke en voor niet-christelijke kinderen. Het is niet ons doel om te ‘evangeliseren’ in ons gezinshuis. Ons christenzijn is wel verweven in ons gezinsleven en komt naar voren in onze opvoeding. Kinderen met een christelijke achtergrond en motivatie passen het best in ons gezinshuis. Alle kinderen in ons gezin gaan op zondagochtend mee naar de kerk, we lezen uit de Bijbel, bidden en praten over ons geloof. Dat hoort bij wie wij zijn en dus ook bij ons gezinshuis. Kinderen zonder christelijke achtergrond zijn zeker welkom, mits zij en hun ouders erachter staan dat dit dan ook bij hun leven gaat horen.