Wat is een gezinshuis?

In een gezinshuis wonen uithuisgeplaatste kinderen samen met de gezinshuisouders en hun eigen kinderen. In een normaal huis in een gewone buurt. Deze ouders zijn de vaste opvoeders, vormen de vaste basis. Ze bieden naast veiligheid en rust ook een professionele begeleiding. Anders dan in bijvoorbeeld een leefgroep is dat 24 uur per dag en 7 dagen per week. En anders dan in een pleeggezin zijn de ouders professionele opvoeders.

Gezin als basis

Als het thuis niet meer lukt, wordt soms tot uithuisplaatsing besloten. Meestal gedwongen, soms vrijwillig. Wij zijn ervan overtuigd dat deze jongeren het beste af zijn als ze binnen een gezinsverband opgroeien. Door middel van het “gewone” leven in een gezin is het mogelijk om weer een basisgevoel van veiligheid te ervaren. En om volop mee te doen in de maatschappij en zo zelfvertrouwen op te bouwen. We gaan uit van de mogelijkheden in plaats van beperkingen. Iedereen is uniek en beschikt over bijzondere capaciteiten en talenten. 

Gezinshuisouders maken het verschil

In een gezinshuis vinden kinderen en jongeren structuur, veiligheid en geborgenheid. Vaak is er sprake van complexe problematiek die vraagt om professionele begeleiding. Gezinshuisouders zijn experts in opvoeden. Ze hebben altijd een achtergrond in de zorg voor jeugd. En beschikken over de juiste eigenschappen waarmee ze kinderen kunnen leren om weer vertrouwen in volwassenen te ontwikkelen. ‘Het gewone leven’ is daarbij hun uitgangspunt.  

Doelgroep

Ons gezinshuis staat open voor kinderen van 10 jaar en ouder die in staat zijn in een gezinssysteem te functioneren, of bereid zijn dit te leren. Elk kind is uniek en problematiek uit zich bij elk kind anders. Vraagt u zich af of een kind in ons gezin zou passen, belt u dan gerust om (anoniem) informatie uit te wisselen. Wij zijn een christelijk gezin. Kinderen met een christelijke achtergrond zullen eenvoudiger tot een "match" leiden. Het is belangrijk dat ouders en kind er achter staan dat het kind mee gaat naar de kerk en een christelijke opvoeding krijgt. Wat dit in de praktijk betekent leggen we graag uit in een persoonlijk gesprek. 

Er kan sprake zijn van:
• Een vrijwillige plaatsing
• Een plaatsing met een Onder Toezichtstelling (OTS)
• Voogdijschap

In sommige gevallen kan er worden gekozen voor een kortdurende plaatsing. Hierdoor krijgen we een beter beeld van de jeugdige en zijn of haar problematiek. 

Aanmelden

Klik hier voor meer informatie over aanmeldingen

 

Ons huis

We wonen in een groot huis, midden in het centrum van Geldermalsen. 

Het huis is voorzien van 12 slaapkamers. Ieder kind heeft een eigen kamer met voldoende ruimte om te slapen en te verblijven. Samen met het kind maken we hier echt een eigen plekje van. Ons huis voldoet aan alle eisen op het gebied van (brand)veiligheid.  Omdat het huis midden in Geldermalsen staat zijn alle voorzieningen om de hoek beschikbaar. Zo is het NS station per fiets in 10 minuten bereikbaar en ligt ons huis op 5 minuten rijden van zowel de A2 als de A15. Lekker centraal dus.

Per trein zijn veel plaatsen snel bereikbaar:

Utrecht (25 minuten), Den Bosch (15 minuten), Gorinchem (20 minuten), Amersfoort (45 minuten), Kesteren (30 minuten)