Nieuw gezinshuis voor Geldermalsen

GELDERMALSEN – Binnenkort is de regio Rivierenland een gezinshuis rijker. Arjan en Hanneke Heikoop starten aan de Rijksstraatweg, in het centrum van Geldermalsen, een gezinshuis. In totaal zijn er 6 plaatsen beschikbaar voor jongeren die niet meer thuis kunnen wonen.

 

‘De afgelopen 8 jaar hebben we als gewoon pleeggezin gemerkt dat het erg moeilijk is om voor veel jongeren een geschikte woonplek te vinden. Veel kinderen dreigen hierdoor tussen wal en schip te vallen. Daar willen wij wat aan doen.’ aldus Hanneke Heikoop.

 

In een gezinshuis wonen uithuisgeplaatste kinderen samen met de gezinshuisouders en hun eigen kinderen. In een normaal huis in een gewone buurt. Deze ouders zijn de vaste opvoeders en vormen de vaste basis. Ze bieden naast veiligheid en rust ook een professionele begeleiding. Anders dan in bijvoorbeeld een leefgroep is dat 24 uur per dag en 7 dagen per week. En anders dan in een pleeggezin zijn de ouders professionele opvoeders.

 

Arjan Heikoop: ‘Het is een flinke stap, we zeggen beide een vaste baan op en gaan verhuizen. Ook voor onze 5 kinderen gaat er veel veranderen. Wanneer alle plaatsen gevuld zijn zitten we straks toch met 13 personen aan tafel. Gelukkig hebben ook zij er erg veel zin in.’

 

Hanneke: ‘We hebben er bewust voor gekozen een zelfstandig gezinshuis te worden. Hierdoor kunnen we nog meer eigenheid leggen in onze aanpak en de begeleiding. We willen een zo normaal mogelijk gezin zijn. Om onze professionaliteit en kwaliteit te borgen zijn we aangesloten bij het Landelijk Verbond Gezinshuizen.’

 

Vanaf januari gaat Gezinshuis de Betuwe van start. Inmiddels zijn alle afspraken met de gemeente, die verantwoordelijk is voor de jeugdzorg, afgerond. Kinderen die in het gezinshuis geplaatst worden hebben een indicatie nodig van de gemeente.