Tarieven Jeugdhulp 2023 en 2024

Het verblijf in ons gezins- en jongerenhuis wordt betaald door de gemeente die verantwoordelijk is voor de jeugdzorg aan de jeugdige. Op basis van het woonplaatsbeginsel is dit doorgaans de gemeente waar de jeugdige voor het eerst in aanraking is gekomen met de jeugdzorg. 

Voor een zelfstandige zorgaanbieder als de Betuwe is het onmogelijk om met alle gemeenten in Nederland een standaard contract te hebben. Wij kiezen er dan ook voor te werken met maatwerkcontracten. Deze sluiten wij rechtstreeks af met de gemeente, de regio waarin deze gemeente werkzaam is, of met een hoofdaannemer. 
Wij werken altijd met onze eigen gedragsdeskundigen zoals onze orthopedagoog en de aangesloten GZ psycholoog. Contractvormen waarbij de zorgplicht en de zorginhoudelijke afwegingen elders worden belegd zijn niet mogelijk. Omdat wij uitsluitend perspectief biedende woonplekken bieden hanteren wij een minimale contractduur van 12 maanden. Voor het jongerenhuis geldt dat de contractduur altijd gebaseerd is op een verblijf tot minimaal de 21e verjaardag van de jongere. 

Onze tarieven zijn gebaseerd op de tarieven die gehanteerd worden in onze regio (Rivierenland). Bij de aanmelding van een jeugdige stellen wij vast welke producten nodig zijn om de optimale zorg te kunnen bieden. Doorgaans is dit een combinatie van een verblijfs- en een individueel begeleidingsproduct. Dit verwerken we in een voorstel wat door ons of door de voogd ingediend wordt bij de desbetreffende gemeente. 

Vanwege de stevige inflatie van de afgelopen jaren zullen de tarieven voor 2024 naar verwachting gemiddeld met 9% stijgen ten opzichte van 2023. 
Landelijk wordt over gehele breedte van WLZ en ZWW een percentage gehanteerd van 6,3%. Echter, omdat het percentage van 

Voor meer informatie over deze stijging verwijzen we u naar https://vng.nl/nieuws/indexering-kosten-jeugdwet-en-wmo-2024 
Wilt u meer informatie over onze tarieven? Neem dan telefonisch contact met ons op.